Strona startowa
Bezpieczeństwo - Forum bezpieczeństwa

Troszczymy się o Państwa bezpieczeństwo!

Gdy kilogram staje się toną!
Podczas gdy pasywne bezpieczeństwo jest szczególną wartością dla producentów samochodów, temat zabezpieczeń przewożonego ładunku wciąż pozostaje w cieniu.
Firma Sortimo nie była z tego faktu zadowolona i w 1995 roku założyła forum o nazwie ”bezpieczeństwo i transport samochodowy” i od tego czasu bardzo intensywnie opracowuje optymalne systemy zabezpieczeń transportowanych ładunków.

Sortimo bardzo intensywnie i profesjonalnie opracowuje systemy poprawiające bezpieczeństwo, są to np.: obliczenia statyczne, ocenianie maksymalnego obciążenia i możliwych odkształceń, symulacje komputerowe... Ale to nam nie wystarcza. Tak naprawdę, nasze produkty muszą przejść rozmaite testy zderzeniowe, żeby mogły być wykorzystane w naszym programie.
Nasze wysiłki opłacały się. Sortimo wiedzie prym na świecie, jeśli chodzi o zabezpieczenia przewożonych ładunków. W związku z tym mogą mieć Państwo pewność, że nasze wyposażenie samochodów użytkowych zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas transportu