Utrzymanie budynków (Facility Management)

Utrzymanie techniczne obiektów i urządzeń jest wysoce profesjonalną dziedziną obsługi technicznej nieruchomości i nowoczesną praktyką utrzymania budynków, wynikającą z coraz bardziej zaawansowanych systemów technicznych w nieruchomościach. Praktyka ta wymaga profesjonalnego wsparcia technicznego. Sortimo posiada dedykowaną zabudowę dla specjalistów zajmujących się utrzymaniem budynków.